Original and artistic handicraft- forgings from steel and forgings in combination with antique wood. Production is available either just one original piece or also smaller sets. Design could be realized also according to customer's concept or sketches. Flexibility regarding costumer’s needs- design, quantity, time.

Oriģināli un mākslinieciski amatniecības izstrādājumi- metālkalumi un kalumi kombinācijā ar antīku koku. Izstrādājumi pieejami vienā eksemplārā vai arī nelielās partijās. Dizainu iespējams realizēt arī pēc pasūtītāja idejām un skicēm. Iespējams pielāgoties pasūtītāja vajadzībām attiecībā uz dizainu, izstrādājumu daudzumu un pasūtījuma izpildes ātrumu.

Picture gallery
Attēlu galerija

Metālkalumi/Steel forgings Steel with antique wood/Metāls ar antīku koku